Indlæg

Ny udstykning på vej

Kommunen oplever efterspørgsel efter flere byggegrunde til boliger i Mørke. Plan og Udvikling foreslår derfor at der igangsættes ny planlægning.

Syddjurs Kommune ejer et kommuneplanlagt areal udlagt til boliger i Mørke vest, ved Lappedykkervej. Arealet ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende Mørke by og som sidste etape af boligudstykninger langs Knopsvanevej og Moselunden, hvor Syddjurs Kommune kun har få byggegrunde tilbage.

Syddjurs Kommune igangsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg

Læs mere her

Byggemodnede grunde i Mørke

Udstykningen på Grågåsevej og Pibesvanevej i Mørke er en større udstykning, som ligger i den vestlige del af Mørke.

Kommunale parcelhusgrunde i Mørke sælges gennem EDC AROS, Bygaden 28, 8520 Lystrup, tlf. 8743 4241

Se ledige grunde på Syddjurs.dk

IMG_2474