Om grundejerforeningen

Vi er

Søfuglevejenes grundejerforenings formål er at virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lokalplan nr. 41, delområderne 1, 2, 3, 4 og 5 og Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune), Lokalplan 416 og 443, foreningens vedtægter og generalforsamlingens bestemmelse.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

2023/2024 består bestyrelsen af

Formand: Lars W. Sørensen, Pibesvanevej 11, 8544 Mørke

Sekretær: Maja Larsen

Kasserer: Michael Søgaard Nicolaisen

Legeplads: Lars Halgreen

Grønne områder: Kasper Nordmann

Her bor vi

Søfuglevejene består af en del af Ternevej, en del af Mosevej, hele Sangsvanevej, Grågåsevej, Pibesvanevej, Lappedykkervej og Isfuglevej i Mørke.

Det er en større udstykning, som ligger i den vestlige del af Mørke.
Grundene er store og velbeliggende på en sydvestvendt skråning, med den skønneste udsigt over mosen, marker og enge med Rosenholmskoven i baggrunden.

59

Villa grunde

44

Lejeboliger

2013

Grundejerforeningen stiftet

41 & 48 & 416 & 443

Lokalplaner for området