Ny udstykning på vej

Kommunen oplever efterspørgsel efter flere byggegrunde til boliger i Mørke. Plan og Udvikling foreslår derfor at der igangsættes ny planlægning.

Syddjurs Kommune ejer et kommuneplanlagt areal udlagt til boliger i Mørke vest, ved Lappedykkervej. Arealet ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende Mørke by og som sidste etape af boligudstykninger langs Knopsvanevej og Moselunden, hvor Syddjurs Kommune kun har få byggegrunde tilbage.

Syddjurs Kommune igangsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg

Læs mere her

Lokalplaner for Søfuglevejene

Lokalplan 41 – Ternevænget og Sangsvanevej  lokalplan 41 (Pdf)

Lokalplanområdet er den første del af et større boligområde vest for Mørke, med fem bebyggelsesområder som skyder sig ud i landskabet fra den højeste del af terrænet ned mod Lykkenvej. Mellem bebyggelsesområderne etableres grønne kiler.

Bebyggelsesområdet med tæt lave boliger ligger ind mod den tidligere grusgrav ved Mørke Kirke og et område med åbne lave boliger.

Derudover indeholder lokalplan nr. 41  bebyggelsesområde omkring Ternevej med tæt lave boliger. Bebyggelsesområderne vejforsynes ved, at Moselunden og Ternevej forlænges og forbindes med hinanden. Disse veje udgør rygraden for den øvrige udbygning af området.

Der er udarbejdet en overordnet beplantningsplan for området. Der skal etableres hegn af surbær omkring bebyggelsesområderne for at give en naturlig overgang mellem bebyggelsen og de grønne områder.

Lokalplan 48 – Grågåsevej og Pibesvanevej lokalplan 48 (Pdf)

Udstykningen på Grågåsevej og Pibesvanevej i Mørke er en større udstykning, som ligger i den vestlige del af Mørke. Grundene er store og velbeliggende på en sydvestvendt skråning, med den skønneste udsigt over mosen, marker og enge med Rosenholmskoven i baggrunden.