Indlæg af Webmanden

Generalforsamling 2018

Tak til alle deltagere for en god og livlig generalforsamling. Referatet kan tilsendes ved henvendelse til formanden.   Konstituering Bestyrelsen fortsætter med Lars som formand, Michael som kasserer og Pernille som sekretær. Velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; Kasper, Lene, Hanne og Kent. Høringssvar Der kom mange gode høringssvar til kommunen omkring de foreslåede […]

Ny udstykning på vej

Kommunen oplever efterspørgsel efter flere byggegrunde til boliger i Mørke. Plan og Udvikling foreslår derfor at der igangsættes ny planlægning. Syddjurs Kommune ejer et kommuneplanlagt areal udlagt til boliger i Mørke vest, ved Lappedykkervej. Arealet ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende Mørke by og som sidste etape af boligudstykninger langs Knopsvanevej og Moselunden, hvor […]

Lokalplaner for Søfuglevejene

Lokalplan 41 – Ternevænget og Sangsvanevej  lokalplan 41 (Pdf) Lokalplanområdet er den første del af et større boligområde vest for Mørke, med fem bebyggelsesområder som skyder sig ud i landskabet fra den højeste del af terrænet ned mod Lykkenvej. Mellem bebyggelsesområderne etableres grønne kiler. Bebyggelsesområdet med tæt lave boliger ligger ind mod den tidligere grusgrav ved Mørke […]

Byggemodnede grunde i Mørke

Udstykningen på Grågåsevej og Pibesvanevej i Mørke er en større udstykning, som ligger i den vestlige del af Mørke. Kommunale parcelhusgrunde i Mørke sælges gennem EDC AROS, Bygaden 28, 8520 Lystrup, tlf. 8743 4241 Se ledige grunde på Syddjurs.dk