Information til grundejerne

Seneste nyhedsmail fra bestyrelsen

12. januar 2022

Glatte veje
Vi har været i kontakt med kommunen omkring bedre vintervedligeholdelse af Moselunden (vejen gennem grusgraven), da det er en kommunal vej. Som I ved er den ret stejl og flere morgener har den været spejlglat, så biler er gledet ud på vej op og ned. Stien langs vejen er samtidigt umulig at gå på.Kommunen har på den baggrund valgt at ændre vejklassen, så det bliver en klasse 2 vej i stedet for en Klasse 3 vej. Med andre ord, bør vejen være ’farbar uden væsentlige gener’ hele døgnet, og ikke kun mellem kl. 05 og kl. 22.
På grundejerforeningens interne veje står AU Entreprenør for vintervedligeholdelsen.*Dette gælder ikke nødvendigvis for storparceller, da de selv vælger leverandør.

Legepladsen repareret

Vores gode opsynsmand fandt i oktober en skade på legepladsen. Den blev fejlmeldt og leverandøren INDU fik hurtigt udbedret fejlen. Legepladsen fik efterfølgende sit årlige eftersyn og er godkendt til brug i hele 2022.

Kontingent 2022

Vores kasserer vil udsende opkrævning af kontingent på mail i løbet af januar. Da vi erfaringsmæssigt ved, at en håndfuld opkrævninger bliver ”spist” af SPAM-filtre må du gerne være opmærksom på, om du modtager mailen med fakturaen.Husk altid at give bestyrelsen besked, hvis du skifter mailadresse.

Forslag til generalforsamling

Vi forventer at gennemføre den årlige generalforsamling i marts måned. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen på mail senest 1. februar.Vi giver besked om tid og sted på indkaldelsen, der udsendes mindst 14 dage før.

Nyttige links

Lyser gadelampen ikke? Fejlmeld den online her: https://www.aura.dk/driftsinfo/fejlmeld-gadelys/

Hvornår bliver Pap og Papir beholderen tømt? Tilmeld dig den gratis SMS service der giver en påmindelse 2 dage før tømning: https://minside.renodjurs.dk/Default.aspx?refurl=Tomningsvarsel.aspx

Følg med i Facebook gruppen her: https://www.facebook.com/groups/539330829733678/

Kalender med årets faste begivenheder:
https://søfuglevejene.dk/grundejerforening/aarskalender/