Information til grundejerne

Seneste nyhedsmail fra bestyrelsen

1. august 2022

Fælles havedag søndag d. 4. september
Vi forsøger at gentage succesen fra sidste år, hvor vi klarer nogle haveopgaver selv, og samtidigt får en hyggelig formiddag ud af det.
Vi starter kl. 9 ved legepladsen og forventer at være færdige indenfor to timer.

Opgaver:

  • Reparer bænke på legepladsen
  • Grav afløb fri i vandgrøfterne
  • Beskær træer
  • Giv gødning til buske
  • Udskift slidte brædder på broer over vandgrøfterne
  • og hvad vi ellers finder på!

Vi afslutter med grillpølser, øl og sodavand til alle der giver en hånd med.
Der kommer måske også en overraskelse til børnene!

Ændring i bestyrelsen
Da Allan Hebnes, Pibesvanevej 1, har solgt huset og fraflytter grundejerforeningen, bliver hans plads i bestyrelsen overdraget til suppleant Johannes Wørts, Sangsvanevej 7.
Tak til Allan for sit store engagement i bestyrelsen og opsynet med legepladsen.
Tak til Johannes for at træde til i Allans mandat, der gælder frem til generalforsamlingen i marts 2023.

Græsklipning
I denne uge bliver der atter klippet græs omkring legepladsen, på stisystemet og langs vejene.

Vi har ladet fællesarealet stå vildt indtil videre, og det har været interessant at følge de mange arter, der gemmer sig i arealet. Hvor juni var meget præget af blomster i alle farver, har juli været domineret af de høje brune græsarter. For tiden er der masser af insektliv og små frøer, foruden hyppige besøg af harer.
Hele fællesarealet bliver klippet i uge 35.

Lappedykkervej
Det går fremad med færdiggørelsen af Lappedykkervej. Noget før forventet fik vejen lagt asfaltslidlag på, i forbindelse med at kommunen alligevel asfalterede Moselunden og Mosevej. De fortsætter i den kommende uge med stien langs Moselunden.
Vi har spurgt kommunen, om beplantningen langs Lappedykkervej ikke også kan færdiggøres i år, og har fået et møde i stand med kommunens gartner i midten af august. Vi går efter, at beplantningen udføres i efteråret; jorden skal jævnes ud i fællesarealet mellem vej og grundskel (hvor grundejerne ikke selv har gjort det), der plantes græs og små klynger af buske.

3 skraldespande
Hvis I ikke allerede har læst det i Reno Djurs’ omdelte brochure eller i pressen, vil vi gøre opmærksom på, at alle huse udstyres med 3x 240L skraldespande fra 1. maj næste år, hvorfra der skal sorteres affald i 10 fraktioner. Læs mere her: https://renodjurs.dk/ny-affaldsordning-i-2023.

Nyttige links

Lyser gadelampen ikke? Fejlmeld den online her: https://www.aura.dk/driftsinfo/fejlmeld-gadelys/

Hvornår bliver Pap og Papir beholderen tømt? Tilmeld dig den gratis SMS service der giver en påmindelse 2 dage før tømning: https://minside.renodjurs.dk/Default.aspx?refurl=Tomningsvarsel.aspx

Følg med i Facebook gruppen her: https://www.facebook.com/groups/539330829733678/

Kalender med årets faste begivenheder:
https://søfuglevejene.dk/grundejerforening/aarskalender/