Information til grundejerne

Seneste nyhedsmail fra bestyrelsen

17. januar 2021

Bestyrelsen udsætter årets generalforsamling
Vi bliver desværre nødt til at trodse foreningens vedtægter i år, og flytte årets generalforsamling fra marts til et senere tidspunkt. Det sker for at overholde forsamlingsforbuddet.
Vi sigter i stedet efter at indkalde til juni eller august. Det afgør vi, når det igen tillades at samles op til 50 personer.
Det betyder også, at deadline for forslag til behandling på generalforsamlingen flyttes fra 1. februar til 1. maj.
Vi udsender stadig årets beretning, regnskab og budget i marts måned.

Mange andre foreninger er i samme situation. Læs evt. mere her: link

 

Legepladsen
21. december fik legepladsen udført det årlige sikkerhedseftersyn. Den blev godkendt uden bemærkninger.

Skøde
Vi har stadig ikke modtaget skødet på de grønne fællesarealer. Det er nu to år siden kommunen lovede, at det var på vej. I november 2019 var undskyldningen en lang sagsbehandlingstid hos Geodatastyrelsen. I november 2020 var undskyldningen, at alle jurister hos kommunens Teknik og Miljø Sekretariat er fratrådt. Kort før jul, fik vi besked om, at skødet afventer nyansættelser i løbet af ’de kommende måneder’. Vi venter tålmodigt. Til gengæld kommer arealerne ved Lappedykkervej med i skødet, så det bliver ikke lavet ad flere omgange.

Vokseværk
Grundejerforeningen er vokset til 59 villagrunde og 36 lejeboliger. Med de to planlagte storparceller; ved Mosevej (forventet i 2021) og ved grusgraven (forventet i 2023), vil antallet af lejeboliger komme tæt på antallet af villagrunde.
Se tegningerne af storparcellen ved Mosevej her: link

Nyttige links

Følg med i Facebook gruppen her: https://www.facebook.com/groups/539330829733678/

Kalender med årets faste begivenheder:
https://søfuglevejene.dk/grundejerforening/aarskalender/