Indlæg

Ny udstykning på vej

Kommunen oplever efterspørgsel efter flere byggegrunde til boliger i Mørke. Plan og Udvikling foreslår derfor at der igangsættes ny planlægning.

Syddjurs Kommune ejer et kommuneplanlagt areal udlagt til boliger i Mørke vest, ved Lappedykkervej. Arealet ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende Mørke by og som sidste etape af boligudstykninger langs Knopsvanevej og Moselunden, hvor Syddjurs Kommune kun har få byggegrunde tilbage.

Syddjurs Kommune igangsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg

Læs mere her