Generalforsamling 2018

Tak til alle deltagere for en god og livlig generalforsamling.

Referatet kan tilsendes ved henvendelse til formanden.

 

Konstituering
Bestyrelsen fortsætter med Lars som formand, Michael som kasserer og Pernille som sekretær. Velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; Kasper, Lene, Hanne og Kent.

Høringssvar
Der kom mange gode høringssvar til kommunen omkring de foreslåede trafikændringer og nyudstykninger i vores område. Du kan læse de indsendte høringssvar på adressen https://www.syddjurs.dk/sag/18/4007
Vedtægter
Hvor er vedtægterne, når man skal bruge dem? De ligger nu på vores hjemmeside: