Januar
Faktura for kontingent udsendes med betalingfrist 1. marts.
Saltning og snerydning efter behov.

Februar
1. februar er deadline for at stille forslag til generalforsamlingen. Forslag sendes til bestyrelsen på mail.
Saltning og snerydning efter behov.

Marts
Afholdelse af ordinær generalforsamling. Dato varsles jvf. vedtægter.
Regnskab og budget offentliggøres.

April

Maj
Græsklipning af sti-system, vejesider og ved legeplads.

Juni
Container til haveaffald omkring Sankt Hans.
Græsklipning af sti-system, vejesider og ved legeplads.

Juli

August
Græsklipning af sti-system, vejesider og ved legeplads.

September
Slagleklipning af græs på fællesarealer.
Fælles arbejdsdag.

Oktober

November

December
Inspektion af legeplads.
Saltning og snerydning efter behov.