Januar
Faktura for kontingent udsendes med betalingfrist 1. marts.
Saltning og snerydning efter behov.

Februar
1. februar er deadline for at stille forslag til generalforsamlingen. Forslag sendes til bestyrelsen på mail.
Saltning og snerydning efter behov.

Marts
Afholdelse af ordinær generalforsamling. Dato varsles jvf. vedtægter.
Regnskab og budget offentliggøres.

April

Maj
Græsklipning af sti-system på fællesarealer.

Juni
Slagleklipning af græs på fællesarealer.
Gasbrænding af kantsten.
Container til haveaffald omkring Sankt Hans.

Juli
Græsklipning af sti-system på fællesarealer.
Evt. grillaften ved legepladsen. Annonceres via Facebook gruppe.

August
Græsklipning af sti-system på fællesarealer.

September
Græsklipning af sti-system på fællesarealer.

Oktober

November

December
Inspektion af legeplads.
Saltning og snerydning efter behov.