Information til grundejerne

Seneste nyhedsmail fra bestyrelsen

16. marts 2020

Tak for fremmødet til årets generalforsamling, der blev afholdt på Mørke Skole.

Referat, regnskab og budget er rundsendt på mail til grundejerne.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

  • Formand – Lars W. Sørensen
  • Kasserer – Michael Nicolaisen
  • Sekretær – Maja Kathrine Lundholm Larsen
  • Legeplads – Allan Hebnes
  • Grønne områder – Kasper S. Nordmann

Online fællesskab

Følg med i Facebook gruppen her: https://www.facebook.com/groups/539330829733678/