Information til grundejerne

Seneste nyhedsmail fra bestyrelsen

22. januar 2020

Godt nytår!

Vi nærmer os årets vigtigste begivenhed i grundejerforeningen: generalforsamlingen, der afholdes i marts måned. Det er en oplagt mulighed for at hilse på alle, og sætte retningen for det kommende år i grundejerforeningen.

Husk, at deadline for forslag er 1. februar. Forslag skal sendes til bestyrelsen på mail sofuglevejenes@gmail.com

Lappedykkervej – næsten udsolgt

Der har været rift om de 17 grunde på den nye vej. I skrivende stund er der kun 3 ledige grunde tilbage.

Opdaterede vedtægter

Jf. lokalplan 416 optages Lappedykkervej i grundejerforeningen. Vi skal hermed informere om følgende vedtægtsændringer….

Fra Til
2.1  Foreningens formål er at virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lokalplan nr. 41, delområderne 1, 2, 3, 4 og 5 og Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune), foreningens vedtægter og generalforsamlingens bestemmelse. 2.1  Foreningens formål er at virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lokalplan nr. 41, delområderne 1, 2, 3, 4 og 5, Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune) og Lokalplan nr. 416, foreningens vedtægter og generalforsamlingens bestemmelse.
3.1  Foreningen skal vedligeholde alle udlagte private fællesveje, stier og fælles friarealer indenfor delområde 1, 2, 3, 4 og 5 i Lokalplan nr. 41 og indenfor Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune), herunder renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt vedligeholdelse af grønne arealer og beplantning. 3.1  Foreningen skal vedligeholde alle udlagte private fællesveje, stier og fælles friarealer indenfor delområde 1, 2, 3, 4 og 5 i Lokalplan nr. 41, indenfor Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune) og indenfor lokalplan nr. 416, herunder renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt vedligeholdelse af grønne arealer og beplantning.
3.3  Det grønne område i delområde 5 og fællesarealet i delområde 4 – begge delområder i Lokalplan nr. 41 – er foreningen pligtig til at tage skøde på, hvilket også gælder det grønne område i delområde 2 i Lokalplan nr. 48. Disse grønne områder er foreningen pligtig til at opretholde beplantningen på, samt forestå drift og vedligeholdelse af disse arealer i øvrigt. 3.3  Det grønne område i delområde 5 og fællesarealet i delområde 4 – begge delområder i Lokalplan nr. 41 – er foreningen pligtig til at tage skøde på, hvilket også gælder det grønne område i delområde 2 i Lokalplan nr. 48 og de grønne områder i Lokalplan nr. 416. Disse grønne områder er foreningen pligtig til at opretholde beplantningen på, samt forestå drift og vedligeholdelse af disse arealer i øvrigt.
4.1  Foreningens geografiske område er identisk med det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 41 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune), delområderne 1, 2, 3, 4 og 5 samt Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune). 4.1  Foreningens geografiske område er identisk med det område, som er omfattet af Lokalplan nr. 41 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune), delområderne 1, 2, 3, 4 og 5 samt Lokalplan nr. 48 for Rosenholm Kommune (nu Syddjurs Kommune) samt Lokalplan nr. 416.
4.4  Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet i Syddjurs Kommune optage medlemmer fra de tilgrænsende områder i henhold til lokalplanerne nr. 41 og 48. 4.4  Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet i Syddjurs Kommune optage medlemmer fra de tilgrænsende områder i henhold til lokalplanerne nr. 41, 48 og 416.

Da ændringerne er obligatoriske, skal de ikke behandles på generalforsamlingen.

Storparcel ved grusgraven (Knopsvanevej)

Nu hvor byrådets budgetforhandlingerne for 2020 er vel overstået, har vi spurgt kommunen om der er truffet en beslutning omkring djursBO’s ønske om at bygge l ejeboliger. Vi har modtaget følgende svar:

”Der er afsat beløb til grundkapitalindskud i budgettet til projektet. djursBO er derfor gået i gang med udarbejdelse af projekt.”

Vi kan derfor forvente, at grunden bliver solgt til djursBO i nærmeste fremtid.

Legepladsen

Indu har kort før jul gennemført det årlige syn af legepladsen. Der blev fundet fejl på gyngestativet, som bliver udbedret hurtigst muligt.

Online fællesskab

Følg med i Facebook gruppen her: https://www.facebook.com/groups/539330829733678/