Information til grundejerne

Seneste nyhedsmail fra bestyrelsen

5. juni 2019

Container til haveaffald

Skal du klippe hækken inden Sankt Hans? Eller beskære træer? Slip for at køre til genbrugsstationen!
For første gang prøver vi at opstille en container til fælles haveaffald. Den bliver placeret på græsset mellem Grågåsevej og Pibesvanevej, nærmest Ternevej.
Vi har cirka 1 uge til at udnytte den, fra 13. juni.

Der må KUN komme haveaffald i containeren.

Det vil sige nedbrydeligt plantemateriale. Ingen jord, jern, plastik eller sten. Det er meget vigtigt, da prisen for tømning ellers bliver 20x højere.

Græsklipning af fællesområdet sker ikke foreløbigt
Kommunen har skriftligt og mundtligt meddelt, at de ikke længere vil slå græs i området. De mener, at driftsansvaret er overgået til grundejerforeningen. Bestyrelsen har dog ikke modtaget skødet for arealerne – ej heller en præcis dato for overtagelsen af ansvaret. Der er derfor ikke noget konkret at kunne planlægge ud fra. Vi skal have fundet en leverandør til opgaven, og arbejdet med at indhente tilbud er påbegyndt. Dette kommer dog til at tage lidt tid. Parallelt skal vi have redet trådene ud i forhold til skøde.

Tilføjelse af lygtepæl på Grågåsevej
Det har længe været et stort ønske at få en lygtepæl placeret i svinget på Grågåsevej. I forbindelse med at kommunen begynder at etablere lygtepæle på Lappedykkervej, har vi fået et mundtligt tilsagn om, at de samtidigt vil etablere den ekstra lygtepæl på Grågåsevej.

Lappedykkervej
Kommunens afdeling for grundsalg forventer, at byggemodning af Lappedykkervej er færdig til oktober, hvor grundene sættes til salg. Prisniveauet kendes ikke endnu.

Aktivitetsudvalget inviterer til nabohygge
Vi håber at se rigtig mange fredag eftermiddag og aften ved legepladsen. Følg med i Facebook gruppen her: https://www.facebook.com/groups/539330829733678/