Information til grundejerne

Seneste nyhedsmail fra bestyrelsen

14. september 2019

Lappedykkervej

Byggemodning af Lappedykkervej er næsten færdig. Kommunens afdeling for grundsalg oplyser, at grundene sættes til salg i starten af november.

Bestyrelsen er igang med, at udarbejde forslag til vedtægtsændringer, så vi kan optage grundejere fra Lappedykkervej i foreningen.

Container til haveaffald

Mange benyttede sig af muligheden for at komme af med haveaffald i juni. Vi bestiller derfor containeren igen til oktober, så du kan nu planlægge årets sidste hækklipning. Nærmere dato følger.

Græsklipning af fællesområdet

Vi fik henover sommeren indhentet tilbud og valgte en gartner til at passe de grønne områder. Der var 40% forskel mellem dyreste og billigste tilbud. Aftalen med den valgte gartner gælder i tre år. Vi har bestilt to årlige græsklipninger, de vil ske i starten af maj måned og i starten af august måned. Dermed er der stadig mulighed for at opleve, at græsarterne blomstrer i juni/juli ligesom i år.

Lokalplanerne giver mulighed for, at vi vedligeholder et stisystem, så det er nemt at færdes. Det afprøver vi med klipning af en sti sidst i oktober, når græsset holder op med at gro.

Tilføjelse af lygtepæl på Grågåsevej

Den ønskede lygtepæl i svinget på Grågåsevej er monteret. Den giver et løft af trafiksikkerheden for de gående og cyklende på vejen.

Storparcel ved grusgraven

djursBO er interesset i den storparcel der er udlagt mellem Sangsvanevej og grusgraven (se lokalplan 41 delområde 3).

Kommunen har d. 12. september skrevet til os:

“djursBO har sendt et projektforslag på 16 almene boliger i det område. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet tilsagn om, at byggeriet kan opføres, da det kræver Byrådets godkendelse. I første omgang er projektet med i Byrådets budgetforhandlinger, da kommunen skal lave et grundkapitalindskud til finansiering af byggeriet. Hvis Byrådet vælger at give tilsagn til byggeriet, vil grunden blive solgt til djursBO.”
 
Tak til Aktivitetsudvalget
Henover sommeren blev der på udvalgte fredage holdt arrangementer ved legepladsen. Der var rigtig god tilslutning og udvalget skal have en stor tak for initiativet!

Følg med i Facebook gruppen her: https://www.facebook.com/groups/539330829733678/